Welkom bij de handleiding voor het NedTrack webportaal.

In deze handleiding vindt u meer uitleg van alle vensters.
Technische ondersteuning:

Telefonische support: 0180-43 75 68 (optie 2)Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedsoft mag niets van deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto kopie, microfilm, magnetische media of op welke andere wijze dan ook. Belangrijk: Alle technische gegevens en programma’s in deze handleiding werden door de auteurs met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.Helaas kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten. Nedsoft ziet zich daarom gedwongen erop te wijzen dat ze noch enige garantie, noch enige juridische verantwoordelijkheid of welke vorm van aansprakelijkheid dan ook op zich kan nemen voor gevolgen die voortvloeien uit eventuele foutieve informatie. Wij stellen het op prijs als u eventuele fouten of tekortkomingen aan ons meldt. Wij willen u er verder op wijzen dat alle soft- en hardware benamingen die in deze handleiding worden vermeld, evenals de merknamen van de betreffende firma’s over het algemeen door fabrieks merken, handels merken of door het patentrecht zijn beschermd.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator