Conform Eisen Belastingdienst

Als u geen bijtelling wenst voor uw auto van de zaak dan is het voor de Belastingdienst belangrijk dat u kunt bewijzen dat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers gereden heeft. U kunt dat aantonen door een sluitende, en voor de Belastingdienst controleerbare, rittenregistratie te verstrekken. Het rapport van de gereden ritten moet aan enkele eisen voldoen.

Al deze eisen van de Belastingdienst dienen in het rapport gezet te worden. U kunt deze rapporten met NedTrackeenvoudig exporteren naar een Excel bestand of het rapport automatisch naar u laten e-mailen zodat u uw administratie indien nodig kunt aanleveren aan de belastingdienst.Rittenregistratie is met NedTrack volledig geautomatiseerd.

De volgende gegevens dienen in het rapport vermeld te staan:

  • Het merk van de auto.
  • Het type van de auto.
  • Het kenteken van de auto.
  • De periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt.
  • De ritgegevens: de datum, begin- en eindstand van de kilometerteller, adres van vertrek en het aankomstadres, de gereden route & aard van de rit (privé of zakelijk)en de privé-omrij kilometers (als u tijdens dezelfde rit zakelijke kilometers én privékilometers rijdt).


Gestaffelde bijtelling

De huidige bijtellingsregel is dat wanneer u meer dan 500 kilometer privé rijdt in de auto van de zaak, dat u moet bijbetalen. Daarbij maakt het niet uit of u 501 kilometer privé rijdt of 100.000, de hoogte van de bijtelling blijft gelijk. De overheid heeft de wens geuit deze verdeling rechtvaardiger te maken: hoe meer kilometers u privé rijdt des te hoger de fiscale bijtelling:de gestaffelde bijtelling. De plannen hiervoor liggen er al jaren maar worden tot op heden steeds uitgesteld.

De voordelen:

  • De bijtelling wordt voor iedereen eerlijker. Als de bestuurder weinig privékilometers rijdt, wordt deze beloond door minder bijtelling te betalen.
  • Doordat er alleen gebruik gemaakt kan worden van de gestaffelde bijtelling in combinatie met een rittenregistratiesysteem, hoeft de bestuurder geen handmatige ritregistraties bij te houden, maar verloopt dit volledig automatisch.

De voordelen voor de werkgever:

  • Er zal beter om worden gegaan met het privégebruik van de auto. Het vervoer naar vakanties of andere privé aangelegenheden wordt minder snel gedaan met de auto van de zaak. Resultaat: de werkgever heeft minder kosten en kan de werknemer minder privékilometers laten bijtellen waardoor ook zijn maandelijkse kostenpost omlaag gaat